CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HỒNG THIỆN MỸ | HOTLINE: 0938 22 11 00 | CSKH: (+84.28) 3868 1959 |

Ống nghiệm lấy mẫu PS/PP HTM

  • Ống nghiệm nhựa PS/ PP 5ml (12 x 75mm), 7ml (12 x 100mm) màu trắng.
  • Không nắp hoặc có nắp (nắp ấn trong cấu trúc 2 tầng màu trắng đục dùng cho ống nghiệm nhựa PS, nắp phủ ngoài màu đỏ dùng cho ống nghiệm nhựa PP).
  • Có nhãn hoặc không nhãn, tiệt trùng hoặc không tiệt trùng tuỳ nhu cầu sử dụng.

Các bài viết liên quan

Đặc Điểm:
  • Sử dụng nhựa trung tính không phản ứng với các loại chứa hoá chất bên trong,tinh khiết 100%.
  • Thành ống trơn láng chống sự bám dính mẫu bệnh phẩm.

Trình Bày:

 

Mã HH

Tên hàng

Quy cách

Xuất xứ

Tiêu chuẩn

Số đăng ký lưu hành

ONG-  2.1.5

Ống nghiệm PS 5ml có nắp HTM

500 ống/bịch

HTM - VN

ISO

13485: 2003

61/2012/BYT-TB-CT.

ONG- 2.0.1.5

Ống nghiệm PP 5ml có nắp HTM

500 ống/bịch

HTM - VN

ISO

13485: 2003

ONG- 2.0.5

Ống nghiệm PS 5ml không nắp HTM

500 ống/bịch

HTM - VN

ISO

13485: 2003

ONG- 2.0.0.5

Ống nghiệm PP 5ml không nắp HTM

500 ống/bịch

HTM - VN

ISO

13485: 2003

ONG 2.1.1.5

Ống nghiệm PS 5ml có nắp có nhãn HTM

500 ống/bịch

HTM - VN

ISO

13485: 2003

ONG- 2.0.1.1.5

Ống nghiệm PP 5ml có nắp có nhãn tiệt trùng HTM

1 ống/bịch

HTM - VN

ISO

13485: 2003

ONG- 2.1.0.5

Ống nghiệm PS 5ml không nắp có nhãn HTM

500 ống/bịch

HTM - VN

ISO

13485: 2003

ONG- 2.1.7

Ống nghiệm PS 7ml có nắp HTM

500 ống/bịch

HTM - VN

ISO

13485: 2003

ONG- 2.0.7

Ống nghiệm PS 7ml không nắp HTM

500 ống/bịch

HTM - VN

ISO

13485: 2003

Lưu mẫu, vận chuyển mẫu, chứa mẫu và quay ly tâm…để làm xét nghiệm.

Sản phẩm cùng danh mục