CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HỒNG THIỆN MỸ | HOTLINE: 0938 22 11 00 | CSKH: (+84.28) 3868 1959 |

Ống nghiệm chân không Lithium Heparin Gel V-Tube

Ống nghiệm chân không Lithium Heparin Gel

Các bài viết liên quan

 Tên sản phẩm
Thể tích
Kích thước
Màu nắp
Hóa chất
Ống nghiệm chân không Lithium Heparin Gel
3.5 ml
 13 x 75
 Màu xanh lá nhạt
Gel + Lithium Heparine
 5.0 ml
 13 x 100
 8.0 ml
 16 x 100