CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HỒNG THIỆN MỸ | HOTLINE: 0938 22 11 00 | CSKH: (+84.28) 3868 1959 |

Ống nghiệm chân không Glucose V-Tube

Ống nghiệm chân không Glucose

Các bài viết liên quan

 Tên sản phẩm
Thể tích
Kích thước
Màu nắp
Hóa chất
Ống nghiệm chân không Glucose
2.0 ml
13 x 75
Màu xám
Sodium Fluoride + EDTA K3
4.0 ml
13 x 75