CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HỒNG THIỆN MỸ | HOTLINE: 0938 22 11 00 | CSKH: (+84.28) 3868 1959 |

Ống nghiệm chân không Citrate 9:1 V-Tube

Ống nghiệm chân không Citrate 9:1

Các bài viết liên quan

 Tên sản phẩm
Thể tích
Kích thước
Màu nắp
Hóa chất
Ống nghiệm chân không Citrate 9:1
1.8 ml
13 x 75
Màu xanh dương
Sodium Citrate
2.7 ml
13 x 75