SD EV71 IgM

  • Chẩn đoán sớm nhiễm virus EV71 cấp tính IgM
  • Dễ sử dụng . Bảo quản ở nhiệt độ phòng
  • Thời gian xét nghiệm nhanh: 15 – 20 phút
  • Mẫu: Huyết thanh, huyết tương (5ml)

 

 

 

Các bài viết liên quan


Copyright © 2013 - 2021 Công Ty Cổ Phần Vật Tư Y Tế Hồng Thiện Mỹ