CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HỒNG THIỆN MỸ | HOTLINE: 0938 22 11 00 | CSKH: (+84.28) 3868 1959 |

ABON MET

Test thử phát hiện sử dụng chất gây nghiện MET (Methamphetamine)

Kít thử phát hiện sử dụng chất gây nghiện MET dùng để định tính phát hiện chất gây nghiện Methamphetamine trong nước tiểu khi nồng độ của chất này trong nước tiểu đạt tới giá trị giới hạn là 1000ng/mL, đủ để khẳng định đối tượng đã sử dụng chất gây nghiện Methamphetamine.

Kít thử phát hiện sử dụng chất gây nghiện MET là dụng cụ xét nghiệm sắc ký miễn dịch định tính sử dụng phương pháp dòng chảy một chiều hoạt động theo nguyên lý của phản ứng cạnh tranh.

Methamphetamine, nếu có mặt trong nước tiểu với nồng độ thấp hơn giá trị giới hạn, sẽ không thể bão hòa hoàn toàn các kháng thể kháng Methamphetamine (anti Methamphetamine antibodies) của kít thử. Khi đó các kháng thể này sẽ có khả năng phản ứng với cộng hợp Methamphetamine và sẽ không làm cho vạch kết quả xuất hiện cho kết quả là Dương tính.

Các bài viết liên quan

Thành phần

Test thử

50

Cốc nghiệm (20ml)

50

Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt

1

Mẫu phẩm

Nước tiểu

Ngưỡng phát hiện

1000ng/ml

Thời gian đọc kết quả

Trong vòng 5 – 10 phút

Hạn dùng

24 tháng

Điều kiện bảo quản

2-300C.

Sản phẩm

Mẫu xét nghiệm

Loại

Đóng gói

MET

Nước tiểu

Strip

1Tx50/Hộp

Sản phẩm cùng danh mục