CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HỒNG THIỆN MỸ | HOTLINE: 0938 22 11 00 | CSKH: (+84.28) 3868 1959 |

ABON HBsAg

Hepatitis B diagnostic kit - HBsAg

HBsAg - surface antigen B virus is a complex of antigen on the surface of the virus (HBV). The presence of HBsAg in the patient's blood is considered to be a solid evidence to conclude whether the patient has been infected with acute or chronic hepatitis B virus.
The hepatitis B diagnostic kit (HBsAg) is an antigen tester used to determine the presence of HBsAg in serum or plasma.

Các bài viết liên quan

Mẫu phẩm

Huyết thanh/ Huyết tương

Thời gian đọc kết quả

Trong vòng 15 phút

Hạn sử dụng

24 tháng kể từ ngày sản xuất

Bảo quản

Nhiệt độ phòng: 2 – 30oC

1.  Lấy kit thử ra khỏi túi kín đựng sản phẩm và sử dụng kit thử càng nhanh càng tốt. Để đạt kết quả tốt nhất, toàn bộ quá trình xét nghiệm phải  được hoàn thành trong vòng 1 giờ kể từ khi mở túi đựng sản phẩm.
2.  Đặt kit thử trên mặt phẳng sạch nằm ngang. Giữ  ống nhỏ giọt theo phương thẳng đứng và nhỏ 3 giọt mẫu huyết thanh hoặc huyết tương (khoảng 75µl) vào “Vùng nhỏ mẫu” (S) của kit thử và bắt đầu tính thời gian.
3.  Chờ cho đến khi các vạch đỏ xuất hiện trên kit thử. Đọc kết quả trong vòng 15 phút. Không sử dụng kết quả quá 20 phút.
 

Sản phẩm

Mẫu xét nghiệm

Loại

Đóng gói

HBsAg

Huyết thanh/ huyết tương

Cassette

1Tx40/Hộp

Strip 3mm

1Tx50/Hộp

Strip 5mm

1Tx50/Hộp