CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HỒNG THIỆN MỸ | HOTLINE: 0938 22 11 00 | CSKH: (+84.28) 3868 1959 |

Anti D - Atlas


 Thuốc thử ATLAs Anti D được tạo ra từ hỗ hợp kháng thể đơn dòng Anti D IgM và IgG của người cho phù hợp với quá trình xét nghiệm bằng slide, ống nghiệm và microplate. Thuốc thử sẽ ngưng kết trực tiếp với phần lớn tế bào có Rh D (trừ DVI) và phần lớn kiểu hình Du(weak D). Thuốc thử sẽ kết dính với kiểu hình DVI và phần ít kiểu hình Du bằng những kỹ thuật antiglobulin gián tiếp.
 Thuốc thử được pha loãng với một dung dịch NaCl, dung dịch Natri phosphate và bovine albumin (không có sodium caprylate). Tiến trình dựa trên nguyên tắc ngưng kết, phản ứng dương tính khi những tế bào hồng cầu trong thuốc thử mang kháng nguyên ngưng kết với kháng thể tương ứng. Xét nghiệm được coi là âm tính khi không xuất hiện quá trình ngưng kết.

Các bài viết liên quan

1. Thuốc thử được kiểm nghiệm đối với HIV và HbsAg cho kết quả âm tính. Tuy nhiên cần chú ý không có sự bảo đảm cho những sản phẩm từ nguồn gốc động vật và con người không mang những bệnh truyền nhiễm, do đó nên cầm giữ cẩn thận.
2. Thuốc thử nên được lưu trữ ở nhiệt độ 2-8oC. Không động lạnh hay để ở nhiệt độ cao.
3.  Không sử dụng chất thử kháng thể nếu nó bị đục vì điều này có thể do bị hư hay bị nhiễm.
4. Thuốc thử có chứa Sodium Azide 0,1%, độc và có thể ngấm qua da. Khi rửa ống nên được súc sạch bằng nước.
5. Chất thử nên được dùng như cho những quá trình đề cập dưới đây. Không dùng những chất thử đã quá hạn sử dụng.
1. Cho 1 thể tích hỗn hợp ATLAS Anti-D lên một slide đã được làm ấm (40-50oC) trên hộp đèn.
2. Thêm 1 thể tích dịch huyền phù tế bào 35-45% bằng cách huyền phù huyết tương hay  huyết thanh trong dung dịch muối đệm đẳng trương (pH 6.9) lên slide. Trộn hỗn hợp tế bào-huyết thanh bằng que khuấy sạch trên một vùng có diện tích cỡ 20-40 mm.
3. Nghiêng slide ra sau và ra trước để quan sát sự ngưng kết.
4. Nếu không xảy ra sự ngưng kết trong 2 phút, kết quả là âm tính. Không được nhầm sự khô ngoại vi hay những sợi fibrin với sự ngưng kết.
5. Nếu kết quả âm tính → sử dụng test Du .

Sản phẩm cùng danh mục