hotline đặt hàng: 0938221100

Ống lưu mẫu huyết thanh - Đức

Mã HH

Tên hàng

Quy cách

Xuất xứ

Tiêu chuẩn

EPD-6.2

Ống lưu mẫu huyết thanh 2ml

1000 cái / bịch

Đức

CE, ISO

Các bài viết liên quan