hotline đặt hàng: 0938221100

Dầu soi kính

1. Nhỏ dầu soi kính lên tiêu bản để soi chìm phiến kính khi soi vật kính x 100.
2. Đặt tiêu bản lên kính hiển vi, điều chỉnh thông số kĩ thuật để soi tiêu bản.

Các bài viết liên quan