hotline đặt hàng: 0938221100

Bộ Nhuộm Giemsa

Quy trình sử dụng: 

1. Phết máu mỏng trên lam, để khô.
2. Đổ dung dịch Giemsa lên lam.
3. Sau 1 phút, đổ dung dịch đệm bằng với lượng dung dịch Giemsa đã sử dụng lên lam.
4. Sau 7 phút, rửa nước, để khô.
5. Xem dưới kính hiển vi.

Các bài viết liên quan